Exemples de tractaments d'humitats

www.humicontrol.com

Humicontrol
atenció al cliente | 902 10 88 34
antisals cocoon
antisals cocoon
antisals cocoon
antisals cocoon   efecte destructiu de les sales

Les sals que penetren en l'obra porosa mitjanįant la humitat tenen unes capacitats destructives, la humitat i les sals sķn les principals preocupacions dels experts en restauraciķ i conservaciķ d'edificis histōrics. El sistema anti humitat MURSEC ECO atura l'ascensiķ de la humitat per capilˇlaritat, perō no evita els efectes de cristalˇlitzaciķ de les sals en totxos massissos, pedra, marbre o estucs antics.


Amb el morter DRAINING permetem la cristalˇlitzaciķ de les sals per humitat durant el període d'assecament, perō si la superfície ha de quedar amb el mur sense revestir, aleshores s'ha de procedir a l'eliminaciķ de les sals contaminants existents al mur.