Exemples de tractaments d'humitats

www.humicontrol.com

Humicontrol
atenció al cliente | 900108834
Humedades
humitats     humitats per capil·laritat   el problema i la solució
el problema  

La humitat per capil·laritat es dóna en murs i parets sense aïllament de tal forma que es crea una ascensió de la humitat del subsòl. Aquesta humitat puja per pors i capil·lars evaporant-se finalment a la atmosfera.

Video1

L'aigua provinent del subsòl conté sals dissoltes.

A mida que l'aigua s'evapora, les sals dissoltes cristal·litzen i es dipositen en l'arrebossat de tal manera que aquest es degrada a l'igual que la pintura que acaba saltant.

Molts mètodes s'han provat per intentar amagar les humitats en parets i murs. Això es tradueix en un intent d'impermeabilitzar els murs i la seva superfícies.

En el millor dels casos s'aconsegueix amagar de forma temporal la humitat de la paret, però la conseqüència real no és altra que l'efecte xemeneia que fa pujar encara més la humitat per la paret.

Així no se soluciona el problema sinó que s'agreuja i s'encareix la solució per la necessitat de tornar a afrontar el problema.

la solució  

La solució més eficient per a aquest tipus d'humitats es basa en els sistemes exclusius d'Humicontrol. Disposem del sistema MURSEC (electroosmosi activa), del MURSEC ECO (electroosmosi inalàmbric) i del sistema DRYZONE (injecció de gel antihumitat) .

Video2

Amb els sistemes de'electro-osmosi MURSEC actuem sobre el mur provocant que l'aigua descendeixi a través del mur cap al subsòl, mentre que amb el sistema d'injecció DRYZONE tapem els porus i capil·lars per evitar que ascendeixi la humitat a través del mur.

Els nostres tècnics l'assessoraran per indicar-li la tècnica que millor s'adapta al problema d'humitats que vol solucionar.

Un cop instal·lat el sistema podem realitzar el seguiment de l'assecat del mur revisant l'evolució de la humitat en paret.

Conjuntament amb els sistemes antihumitat MURSEC, MURSEC ECO i DRYZONE recomanem aplicar el morter especial microporós DRAINING, el qual accelera enormement el procés d'assecament permetent que la paret sigui pintada només 2 setmanes després d'aplicar-se.

Amb la tecnologia MURSEC ECO actuem també en soterranis i paviments. La paret roman seca i sense rastre d'humitat. Sense necessitat de manteniment i amb garantia per companyia d'assegurances.

Podem acreditar 30 anys d'experiència contrastada a tota Espanya.

;